Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 3. 9. 2021

Vytvořeno: 4. 9. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 537 265 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 971 103 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 774 386 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 756 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 358 738 osob ve věku 80 a více let (80,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 441 osob (1,4 %, z toho 334; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 773 osob (6,4 %, z toho 13 630; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 970 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 889 695 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 877 036 osob ve věku 70–79 let (84,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 888 osob (0,8 %, z toho 548; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 123 osob (4,0 %, z toho 28 323; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 938 706 osob (90,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 423 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 532 197 osob ve věku 65–69 let (79,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 655 osob (0,5 %, z toho 182; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 871 osob (2,7 %, z toho 12 330; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 949 osob (83,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 248 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 458 300 osob ve věku 60–64 let (73,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 862 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 279 osob (2,3 %, z toho 9 993; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 389 osob (77,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 635 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 471 248 osob ve věku 55–59 let (70,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 418 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 860 osob (2,2 %, z toho 9 450; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 913 osob (74,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 626 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 467 507 osob ve věku 50–54 let (67,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 252 osob (0,9 %, z toho 141; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 729 osob (2,0 %, z toho 7 716; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 607 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 593 079 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 580 360 osob ve věku 45–49 let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 465 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 286 osob (1,6 %, z toho 6 153; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 615 830 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 067 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 523 140 osob ve věku 40–44 let (58,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 527 osob (1,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 254 osob (1,6 %, z toho 5 403; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 848 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 400 753 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 385 765 osob ve věku 35–39 let (51,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 250 osob (1,4 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 469 osob (1,7 %, z toho 3 448; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 472 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 351 632 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 334 417 osob ve věku 30–34 let (46,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 128 osob (1,5 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 918 osob (1,8 %, z toho 3 301; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 678 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 737 303 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 49,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 684 334 osob ve věku 16–29 let (46,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 253 osob (1,8 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 042 osob (1,9 %, z toho 3 397; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 791 598 osob (53,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 3. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 132 886 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 29,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 101 338 osob ve věku 12–15 let (22,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 053 osob (1,8 %, z toho 16; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 940 osob (1,3 %, z toho 49; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 146 879 osob (32,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 971 103 osob (55,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 774 380 osob (54,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 107 345 osob (1,0 %, z toho 1 685; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 223 734 osob (2,1 %, z toho 103 220; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 302 182 osob (58,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 838 217 osob starších 16 let, což je 65,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 673 042 osob (63,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 425 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 120 435 osob:

  • 19 995 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 101 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 015 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 890 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 121 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 313 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 303 346 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?