Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 3. 8. 2021

Vytvořeno: 4. 8. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 470 129 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 685 695 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 930 536 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 15,6 %, senioři 60-69 let 16,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,5 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,1 % a ostatní 8,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 455 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 351 288 osob ve věku 80 a více let (78,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 830 osob (1,5 %, z toho 358; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 828 osob (6,7 %, z toho 14 516; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 113 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 879 133 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 848 087 osob ve věku 70–79 let (81,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 166 osob (0,9 %, z toho 620; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 413 osob (4,3 %, z toho 30 773; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 932 712 osob (89,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 609 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 506 055 osob ve věku 65–69 let (75,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 617 osob (0,7 %, z toho 207; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 674 osob (2,9 %, z toho 13 561; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 900 osob (82,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 455 105 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 428 983 osob ve věku 60–64 let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 084 osob (0,8 %, z toho 128; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 848 osob (2,5 %, z toho 10 882; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 037 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 997 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 434 677 osob ve věku 55–59 let (64,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 976 osob (1,0 %, z toho 160; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 607 osob (2,5 %, z toho 10 241; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 580 osob (73,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 290 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 426 484 osob ve věku 50–54 let (61,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 028 osob (1,2 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 439 osob (2,2 %, z toho 8 293; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 757 osob (70,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 571 703 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 522 557 osob ve věku 45–49 let (59,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 157 osob (1,3 %, z toho 97; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 242 osob (1,8 %, z toho 6 578; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 599 102 osob (67,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 515 034 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 460 209 osob ve věku 40–44 let (51,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 447 osob (1,4 %, z toho 48; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 190 osob (1,8 %, z toho 5 705; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 671 osob (60,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 378 045 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 50,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 315 581 osob ve věku 35–39 let (41,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 607 osob (1,8 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 207 osob (1,9 %, z toho 3 701; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 405 859 osob (53,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 325 604 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 45,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 250 980 osob ve věku 30–34 let (34,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 451 osob (2,1 %, z toho 34; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 863 osob (2,1 %, z toho 3 529; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 355 918 osob (49,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 653 779 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 44,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 380 149 osob ve věku 16–29 let (25,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 889 osob (2,8 %, z toho 48; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 34 962 osob (2,4 %, z toho 3 690; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 730 630 osob (49,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 3. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 84 941 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 18,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 5 485 osob ve věku 12–15 let (1,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 182 osob (4,6 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 10 525 osob (2,3 %, z toho 15; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 116 648 osob (25,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 685 695 osob (53,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 930 535 osob (46,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 156 589 osob (1,5 %, z toho 1 873; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 253 774 osob (2,4 %, z toho 111 509; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 096 058 osob (57,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 685 695 osob starších 16 let, což je 64,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 930 536 osob (55,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,2 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 465 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 140 387 osob:

  • 21 891 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 40 020 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 17 494 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 369 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 013 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 35 600 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 242 015 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?