Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 3. 7. 2021

Vytvořeno: 4. 7. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 500 634 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 112 390 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 484 467 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,2 %, senioři 70-79 let 18,1 %, senioři 60-69 let 18,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 3,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 12,7 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 928 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 334 846 osob ve věku 80 a více let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 464 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 240 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 632 osob (88,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 857 909 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 775 354 osob ve věku 70–79 let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 717 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 054 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 921 680 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 985 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 441 088 osob ve věku 65–69 let (65,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 647 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 282 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 914 osob (80,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 285 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 369 279 osob ve věku 60–64 let (59,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 532 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 991 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 808 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 895 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 365 202 osob ve věku 55–59 let (54,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 268 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 847 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 471 010 osob (70,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 202 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 340 631 osob ve věku 50–54 let (49,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 861 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 386 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 449 osob (66,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 527 526 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 361 317 osob ve věku 45–49 let (40,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 393 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 837 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 756 osob (64,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 529 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 211 436 osob ve věku 40–44 let (23,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 540 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 518 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 512 587 osob (57,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 919 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 102 063 osob ve věku 35–39 let (13,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 173 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 209 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 373 301 osob (49,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 272 247 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 37,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 73 501 osob ve věku 30–34 let (10,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 902 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 549 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 320 698 osob (44,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 3. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 965 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 31,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 109 749 osob ve věku 16–29 let (7,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 97 289 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 84 356 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 655 610 osob (44,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 112 390 osob (47,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 484 466 osob (32,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 252 786 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 322 269 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 687 445 osob (53,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 112 390 osob starších 16 let, což je 57,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 484 467 osob (39,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 533 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 239 315 osob:

  • 30 505 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 76 786 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 36 977 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 836 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 561 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 650 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 029 434 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?