Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 3. 6. 2021

Vytvořeno: 4. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 656 413 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 054 617 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 652 102 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,3 %, senioři 80+ 10,0 %, senioři 70-79 let 23,1 %, senioři 60-69 let 17,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,4 %, osoby 40-49 let 10,4 %, osoby 30-39 let 2,8 % a ostatní 0,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 348 425 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 291 856 osob ve věku 80 a více let (65,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 617 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 190 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 232 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 820 567 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 564 351 osob ve věku 70–79 let (54,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 589 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 64 947 osob (6,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 903 103 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 480 606 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 163 742 osob ve věku 65–69 let (24,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 091 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 30 962 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 659 osob (78,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 453 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 64,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 93 855 osob ve věku 60–64 let (15,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 071 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 214 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 443 738 osob (70,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 399 187 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 59,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 102 315 osob ve věku 55–59 let (15,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 304 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 25 506 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 444 997 osob (66,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 384 577 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 55,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 90 658 osob ve věku 50–54 let (13,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 945 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 23 821 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 343 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 453 811 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 51,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 101 978 osob ve věku 45–49 let (11,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 44 906 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 28 638 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 527 355 osob (59,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 938 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 40,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 86 356 osob ve věku 40–44 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 900 osob (8,0 %) má rezervaci termínu očkování a 36 956 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 794 osob (52,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 184 383 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 24,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 56 683 osob ve věku 35–39 let (7,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 902 osob (11,8 %) má rezervaci termínu očkování a 45 574 osob (6,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 318 859 osob (42,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 3. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 106 314 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 14,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 40 447 osob ve věku 30–34 let (5,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 81 968 osob (11,4 %) má rezervaci termínu očkování a 50 132 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 238 414 osob (33,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 054 621 osob (37,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 652 102 osob (15,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 390 785 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 385 183 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 830 589 osob (45,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 054 617 osob starších 16 let, což je 45,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 652 102 osob (18,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 569 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 407 359 osob:

  • 54 406 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 165 605 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 61 454 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 787 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 698 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 409 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 679 062 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?