Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 3. 5. 2021

Vytvořeno: 4. 5. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 5. 2021 (20:00) vykázáno 3 272 012 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 262 059 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 009 953 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (13,5 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,4 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (15,3 %), senioři 70-79 let (30,4 %), senioři 60-69 let (16,8 %) a chronicky nemocné osoby (3,2 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (6,9 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,6 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob je středního až mladého věku (celkově 70 448 očkovaných / 111 501 vakcinací je u osob do 30 let), významný podíl z nich jsou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 3. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 325 621 osob ve věku 80+, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80+). U 242 067 osob ve věku 80+ (54,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 817 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 48 963 osob (10,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 401 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

K 3. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 719 272 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 336 819 osob ve věku 70–79 let (32,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 39 118 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 111 555 osob (10,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 869 945 osob (83,8 %) v této věkové skupině.

K 3. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 412 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 39 953 osob ve věku 65–69 let (5,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 61 775 osob (9,2 %) má rezervaci termínu očkování a 67 840 osob (10,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 471 027 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

K 3. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 215 975 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 34,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 47 360 osob ve věku 60–64 let (7,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 85 183 osob (13,6 %) má rezervaci termínu očkování a 62 185 osob (9,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 363 343 osob (58,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 262 059 osob (21,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho 1 009 953 osob (9,4 %) druhou dávkou. Dalších 330 192 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 426 927 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 3 019 178 osob (28,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 262 059 osob starších 16 let, což je 25,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 009 953 osob (11,4 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 619 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 494 480 osob:

  • 75 195 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 228 797 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 78 057 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 41 588 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 70 843 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 390 570 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?