Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 3. 11. 2021

Vytvořeno: 4. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 3. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 380 294 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 273 483 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 110 116 osob bylo očkování dokončeno, u 288 781 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,4 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 377 381 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 368 498 osob ve věku 80 a více let (82,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 434 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 679 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 380 494 osob (85,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 900 442 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 319 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 200 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 696 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 904 338 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 878 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 544 153 osob ve věku 65–69 let (80,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 977 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 725 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 580 osob (82,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 789 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 471 140 osob ve věku 60–64 let (75,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 358 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 752 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 899 osob (76,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 496 288 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 488 152 osob ve věku 55–59 let (72,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 104 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 143 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 535 osob (74,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 496 379 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 487 274 osob ve věku 50–54 let (70,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 625 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 1 492 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 500 496 osob (72,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 620 564 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 607 628 osob ve věku 45–49 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 095 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 313 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 626 972 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 564 037 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 63,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 550 486 osob ve věku 40–44 let (61,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 626 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 2 690 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 571 353 osob (64,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 428 736 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 414 289 osob ve věku 35–39 let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 434 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 153 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 437 323 osob (58,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 382 158 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 53,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 366 007 osob ve věku 30–34 let (50,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 492 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 3 900 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 392 550 osob (54,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 815 844 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 776 307 osob ve věku 16–29 let (52,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 255 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 11 307 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 843 406 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 3. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 162 986 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 35,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 147 866 osob ve věku 12–15 let (32,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 961 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 3 590 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 175 537 osob (38,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 273 483 osob (58,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 110 119 osob (57,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 54 561 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 36 712 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 364 756 osob (59,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 273 482 osob starších 12 let, což je 67,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 110 119 osob (65,5 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 110 496 osob starších 16 let, což je 68,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 962 253 osob (67,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 001 174 osob starších 18 let, což je 69,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 859 058 osob (67,5 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 395 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 386 596 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?