Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 29. 9. 2021

Vytvořeno: 30. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 799 111 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 078 290 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 951 803 osob bylo očkování dokončeno, u 4 272 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 944 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 101 osob ve věku 80 a více let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 069 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 076 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 089 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 896 180 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 884 606 osob ve věku 70–79 let (85,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 593 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 378 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 151 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 201 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 538 181 osob ve věku 65–69 let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 973 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 307 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 481 osob (82,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 890 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 464 490 osob ve věku 60–64 let (74,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 466 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 048 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 404 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 346 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 479 384 osob ve věku 55–59 let (71,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 934 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 101 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 381 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 045 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 476 928 osob ve věku 50–54 let (69,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 768 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 720 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 533 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 601 551 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 593 370 osob ve věku 45–49 let (67,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 929 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 725 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 617 205 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 935 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 536 749 osob ve věku 40–44 let (60,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 947 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 366 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 248 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 814 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 399 780 osob ve věku 35–39 let (53,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 765 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 597 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 428 176 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 545 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 350 325 osob ve věku 30–34 let (48,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 636 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 284 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 465 osob (53,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 765 811 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 735 906 osob ve věku 16–29 let (49,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 772 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 274 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 813 857 osob (54,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 29. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 145 028 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 130 975 osob ve věku 12–15 let (28,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 883 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 311 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 156 222 osob (34,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 078 290 osob (56,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 951 795 osob (55,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 887 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 406 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 291 583 osob (58,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 933 262 osob starších 16 let, což je 66,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 820 820 osob (65,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 407 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 323 639 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?