Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 8. 2021

Vytvořeno: 29. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 415 248 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 930 195 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 684 179 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,5 %, senioři 60-69 let 15,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 11,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 257 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 357 800 osob ve věku 80 a více let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 487 osob (1,4 %, z toho 337; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 953 osob (6,5 %, z toho 13 779; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 697 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 888 134 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 874 072 osob ve věku 70–79 let (84,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 008 osob (0,8 %, z toho 560; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 693 osob (4,0 %, z toho 28 750; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 937 835 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 538 146 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 529 724 osob ve věku 65–69 let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 765 osob (0,6 %, z toho 188; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 120 osob (2,7 %, z toho 12 506; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 031 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 676 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 455 440 osob ve věku 60–64 let (72,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 003 osob (0,6 %, z toho 108; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 534 osob (2,3 %, z toho 10 133; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 213 osob (77,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 750 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 467 540 osob ve věku 55–59 let (69,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 594 osob (0,8 %, z toho 141; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 137 osob (2,3 %, z toho 9 584; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 481 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 422 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 463 153 osob ve věku 50–54 let (67,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 437 osob (0,9 %, z toho 142; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 014 osob (2,0 %, z toho 7 811; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 873 osob (71,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 589 941 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 574 371 osob ve věku 45–49 let (65,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 728 osob (1,0 %, z toho 85; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 622 osob (1,7 %, z toho 6 234; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 291 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 533 886 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 516 761 osob ve věku 40–44 let (57,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 828 osob (1,1 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 606 osob (1,6 %, z toho 5 473; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 320 osob (62,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 397 494 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 378 816 osob ve věku 35–39 let (50,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 460 osob (1,4 %, z toho 20; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 750 osob (1,7 %, z toho 3 487; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 420 704 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 348 163 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 326 217 osob ve věku 30–34 let (45,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 426 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 163 osob (1,8 %, z toho 3 338; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 752 osob (51,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 726 077 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 657 382 osob ve věku 16–29 let (44,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 219 osob (1,8 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 021 osob (2,0 %, z toho 3 427; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 782 317 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 125 249 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 27,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 82 899 osob ve věku 12–15 let (18,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 986 osob (2,2 %, z toho 13; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 775 osob (1,5 %, z toho 53; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 142 010 osob (31,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 930 195 osob (55,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 684 175 osob (53,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 112 094 osob (1,0 %, z toho 1 720; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 228 544 osob (2,1 %, z toho 104 600; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 270 833 osob (58,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 930 195 osob starších 16 let, což je 66,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 684 179 osob (64,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 434 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 122 560 osob:

  • 20 241 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 730 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 296 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 104 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 311 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 31 878 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 294 416 aplikovaných dávek vakcín *.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?