Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 29. 6. 2021

Vytvořeno: 30. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 6. 2021 (20:00) vykázáno 8 119 241 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 025 556 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 185 224 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,2 %, senioři 80+ 7,5 %, senioři 70-79 let 18,7 %, senioři 60-69 let 19,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 4,1 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 13,0 %, osoby 40-49 let 11,4 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 4,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 853 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 329 638 osob ve věku 80 a více let (73,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 487 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 887 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 396 227 osob (88,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 854 252 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 752 248 osob ve věku 70–79 let (72,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 870 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 792 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 918 914 osob (88,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 510 191 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 422 172 osob ve věku 65–69 let (62,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 731 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 307 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 541 229 osob (80,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 432 151 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 351 008 osob ve věku 60–64 let (56,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 683 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 761 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 459 595 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 849 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 340 243 osob ve věku 55–59 let (50,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 538 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 303 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 466 690 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 026 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 302 767 osob ve věku 50–54 let (43,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 317 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 585 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 456 928 osob (66,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 521 199 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 276 072 osob ve věku 45–49 let (31,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 218 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 357 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 774 osob (63,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 467 046 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 150 941 osob ve věku 40–44 let (16,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 378 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 17 992 osob (2,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 507 416 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 324 086 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 92 975 osob ve věku 35–39 let (12,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 900 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 965 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 365 951 osob (48,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 263 868 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 36,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 67 448 osob ve věku 30–34 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 766 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 17 282 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 312 916 osob (43,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 29. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 035 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 29,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 99 712 osob ve věku 16–29 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 95 009 osob (6,4 %) má rezervaci termínu očkování a 69 177 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 597 221 osob (40,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 025 556 osob (47,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 185 224 osob (29,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 255 897 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 300 408 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 581 861 osob (52,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 025 556 osob starších 16 let, což je 56,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 185 224 osob (35,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 57,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,0 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 542 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 267 657 osob:

  • 33 729 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 89 581 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 41 715 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 26 174 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 20 031 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 56 427 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 975 906 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?