Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 29. 4. 2021

Vytvořeno: 30. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 4. 2021 (20:00) vykázáno 3 086 076 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 094 888 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 991 188 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (14,1 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (16,1 %), senioři 70-79 let (31,5 %), senioři 65-69 let (9,7 %) a chronicky nemocné osoby (4,5 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,1 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,7 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 6,6 % osob je středního až mladého věku (celkově 66 883 očkovaných / 107 106 vakcinací je u osob do 30 let), významný podíl z nich jsou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 29. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 323 305 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 240 871 osob ve věku 80+ (54,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 722 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 50 565 osob (11,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 592 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

K 29. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 703 751 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 328 222 osob ve věku 70–79 let (32,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 41 133 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 119 988 osob (11,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 864 872 osob (85,5 %) v této věkové skupině.

K 29. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 305 548 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 45,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 678 927 osob ve věku 65–69 let). U 38 873 osob ve věku 65–69 let (5,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 72 795 osob (10,7 %) má rezervaci termínu očkování a 80 820 osob (11,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 459 163 osob (67,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 094 888 osob (19,6 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 991 188 osob (9,3 %) druhou dávkou. Dalších 311 094 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 487 025 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 893 007 osob (27,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 094 888 osob starších 16 let, což je 23,6 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 991 188 osob (11,2 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 620 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 498 087 osob:

  • 76 365 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 233 533 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 79 666 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 40 854 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 67 669 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 375 441 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?