Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 29. 12. 2021

Vytvořeno: 30. 12. 2021 Poslední aktualizace: 5. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 29. 12. 2021 (20:00) vykázáno 15 401 367 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 813 514 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 640 665 osob očkování dokončeno, u 2 351 093 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,1%, senioři 80+ 6,4%, senioři 70-79 let 15,6%, senioři 60-69 let 16,0%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,7%, osoby 50-59 let 11,7%, osoby 40-49 let 13,5%, osoby 30-39 let 9,5% a ostatní do 30 let 13,1%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 842 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 90,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 395 174 osob ve věku 80 a více let (88,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 303 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 158 osob (1,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 410 303 osob (91,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 937 952 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 90,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 926 038 osob ve věku 70-79 let (89,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 644 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 815 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 944 411 osob (91,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 563 808 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 557 260 osob ve věku 65–69 let (82,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 462 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 829 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 566 099 osob (84,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 839 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 481 446 osob ve věku 60–64 let (77,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 580 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 010 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 429 osob (78,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 414 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 77,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 510 002 osob ve věku 55–59 let (76,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 837 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 296 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 519 547 osob (77,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 047 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 517 013 osob ve věku 50–54 let (74,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 050 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 660 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 527 757 osob (76,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 664 712 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 653 756 osob ve věku 45–49 let (74,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 661 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 500 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 668 873 osob (75,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 179 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 591 689 osob ve věku 40–44 let (66,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 237 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 995 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 411 osob (68,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 479 080 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 464 972 osob ve věku 35–39 let (61,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 778 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 630 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 488 osob (64,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 164 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 61,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 424 795 osob ve věku 30–34 let (59,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 379 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 4 160 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 703 osob (62,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 959 077 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 921 460 osob ve věku 16–29 let (62,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 756 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 10 745 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 978 578 osob (65,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 214 276 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 46,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 197 058 osob ve věku 12–15 let (43,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 792 osob (1,3%) má rezervaci termínu očkování a 4 151 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 224 219 osob (49,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 29. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 14 124 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 1,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 2 osob ve věku 5-11 let (0,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 947 osob (1,6%) má rezervaci termínu očkování a 5 753 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 32 824 osob (4,1%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 813 514 osob (63,7% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 640 665 osob (62,1%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 41 426 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 51 246 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 906 186 osob (64,5%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 799 390 osob starších 12 let, což je 72,8% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 640 663 osob (71,1% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 585 114 osob starších 16 let, což je 74,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 443 605 osob (72,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 456 068 osob starších 18 let, což je 74,4% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 320 426 osob (72,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 333 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 249 150 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?