Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 9. 2021

Vytvořeno: 29. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 788 506 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 074 697 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 944 805 osob bylo očkování dokončeno, u 3 374 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní 12,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 879 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 361 004 osob ve věku 80 a více let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 075 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 076 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 030 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 895 996 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 884 282 osob ve věku 70–79 let (85,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 607 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 401 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 004 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 059 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 537 948 osob ve věku 65–69 let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 979 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 313 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 351 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 714 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 464 203 osob ve věku 60–64 let (74,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 475 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 055 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 244 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 149 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 479 049 osob ve věku 55–59 let (71,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 957 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 104 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 210 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 846 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 476 536 osob ve věku 50–54 let (69,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 768 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 706 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 320 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 601 265 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 592 859 osob ve věku 45–49 let (67,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 946 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 724 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 935 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 622 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 536 189 osob ve věku 40–44 let (60,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 941 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 374 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 937 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 519 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 399 240 osob ve věku 35–39 let (53,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 782 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 602 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 903 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 188 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 349 677 osob ve věku 30–34 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 636 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 267 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 091 osob (53,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 764 892 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 734 019 osob ve věku 16–29 let (49,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 798 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 324 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 813 014 osob (54,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 144 568 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 129 793 osob ve věku 12–15 let (28,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 980 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 353 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 155 901 osob (34,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 074 697 osob (56,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 944 799 osob (55,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 98 096 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 516 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 288 309 osob (58,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 930 129 osob starších 16 let, což je 66,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 815 006 osob (65,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 407 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 322 783 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?