Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 7. 2021

Vytvořeno: 29. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 192 335 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 588 041 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 735 654 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 15,9 %, senioři 60-69 let 17,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,7 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,8 % a ostatní 7,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 490 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 349 373 osob ve věku 80 a více let (78,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 962 osob (1,6 %, z toho 366; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 095 osob (6,7 %, z toho 14 754; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 547 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 875 751 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 840 572 osob ve věku 70–79 let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 612 osob (0,9 %, z toho 642; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 45 452 osob (4,4 %, z toho 31 502; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 930 815 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 527 920 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 499 475 osob ve věku 65–69 let (74,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 098 osob (0,8 %, z toho 212; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 162 osob (3,0 %, z toho 13 902; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 180 osob (82,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 451 870 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 422 418 osob ve věku 60–64 let (67,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 711 osob (0,9 %, z toho 128; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 277 osob (2,6 %, z toho 11 096; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 858 osob (75,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 729 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 427 250 osob ve věku 55–59 let (63,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 906 osob (1,2 %, z toho 167; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 085 osob (2,6 %, z toho 10 448; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 720 osob (72,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 456 327 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 418 173 osob ve věku 50–54 let (60,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 122 osob (1,3 %, z toho 154; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 990 osob (2,3 %, z toho 8 460; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 439 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 564 744 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 510 755 osob ve věku 45–49 let (57,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 739 osob (1,4 %, z toho 95; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 909 osob (1,9 %, z toho 6 700; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 594 392 osob (67,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 507 750 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 444 549 osob ve věku 40–44 let (49,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 181 osob (1,6 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 807 osob (1,9 %, z toho 5 841; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 538 738 osob (60,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 507 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 295 885 osob ve věku 35–39 let (39,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 713 osob (2,1 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 742 osob (2,0 %, z toho 3 768; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 962 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 316 882 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 44,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 229 413 osob ve věku 30–34 let (31,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 936 osob (2,5 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 426 osob (2,1 %, z toho 3 598; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 350 244 osob (48,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 625 015 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 42,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 296 356 osob ve věku 16–29 let (20,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 51 086 osob (3,4 %, z toho 48; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 37 684 osob (2,5 %, z toho 3 793; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 713 785 osob (48,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 66 056 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 14,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 1 433 osob ve věku 12–15 let (0,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 260 osob (6,0 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 297 osob (2,7 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 105 613 osob (23,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 588 041 osob (52,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 735 652 osob (44,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 183 480 osob (1,7 %, z toho 1 910; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 263 814 osob (2,5 %, z toho 113 901; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 035 335 osob (56,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 588 041 osob starších 16 let, což je 62,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 735 654 osob (53,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 480 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 150 554 osob:

  • 22 810 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 43 528 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 19 507 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 14 614 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 887 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 37 208 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 219 425 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?