Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 6. 2021

Vytvořeno: 29. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 6. 2021 (20:00) vykázáno 8 008 278 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 996 773 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 101 617 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,2 %, senioři 80+ 7,6 %, senioři 70-79 let 18,8 %, senioři 60-69 let 19,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 12,9 %, osoby 40-49 let 11,1 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 4,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 515 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 327 787 osob ve věku 80 a více let (73,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 527 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 017 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 396 059 osob (88,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 853 074 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 744 376 osob ve věku 70–79 let (71,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 980 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 52 301 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 918 355 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 509 242 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 415 520 osob ve věku 65–69 let (61,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 863 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 575 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 540 680 osob (80,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 205 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 344 912 osob ve věku 60–64 let (55,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 765 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 992 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 962 osob (73,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 434 655 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 332 475 osob ve věku 55–59 let (49,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 625 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 507 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 465 787 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 424 494 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 290 026 osob ve věku 50–54 let (42,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 419 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 17 741 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 455 654 osob (65,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 766 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 249 730 osob ve věku 45–49 let (28,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 480 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 610 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 856 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 334 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 142 473 osob ve věku 40–44 let (15,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 638 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 18 367 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 506 339 osob (56,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 321 906 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 42,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 90 936 osob ve věku 35–39 let (12,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 373 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 16 247 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 364 526 osob (48,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 260 831 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 36,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 65 982 osob ve věku 30–34 let (9,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 835 osob (4,6 %) má rezervaci termínu očkování a 17 700 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 311 366 osob (43,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 418 751 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 28,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 97 400 osob ve věku 16–29 let (6,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 99 154 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 74 074 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 591 979 osob (39,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 996 773 osob (46,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 101 617 osob (29,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 262 659 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 308 131 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 567 563 osob (52,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 996 773 osob starších 16 let, což je 56,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 101 617 osob (34,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 57,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 542 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 276 982 osob:

  • 34 928 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 94 026 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 43 295 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 26 879 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 20 455 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 57 399 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 958 163 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?