Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 28. 4. 2021

Vytvořeno: 29. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 4. 2021 (20:00) vykázáno 3 008 953 aplikovaných dávek očkování, a to u 2 031 776 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 977 177 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (14,4 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (6,9 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (16,5 %), senioři 70-79 let (31,8 %), senioři 65-69 let (9,3 %) a chronicky nemocné osoby (4,4 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,2 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,6 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 5,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 65 820 očkovaných / 105 490 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 28. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 322 106 osob ve věku 80+, což představuje cca 73,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 239 818 osob ve věku 80+ (54,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 711 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 51 225 osob (11,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 042 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

K 28. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 696 036 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 321 788 osob ve věku 70–79 let (31,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 42 642 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 124 193 osob (12,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 862 871 osob (85,3 %) v této věkové skupině.

K 28. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 285 610 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 42,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 678 927 osob ve věku 65–69 let). U 38 079 osob ve věku 65–69 let (5,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 81 113 osob (11,9 %) má rezervaci termínu očkování a 87 046 osob (12,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 769 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 2 031 776 osob (19,0 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 977 177 osob (9,1 %) druhou dávkou. Dalších 286 533 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 510 187 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 828 496 osob (26,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 2 031 776 osob starších 16 let, což je 22,9 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 977 177 osob (11,0 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 620 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 497 590 osob:

  • 77 058 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 236 130 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 79 902 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 39 824 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 64 676 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 363 281 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?