Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 28. 3. 2021

Vytvořeno: 29. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 572 181 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 127 236 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 444 945 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (22,4 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,6 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,3 %), dále senioři 70-79 let (24,3 %), senioři 80+ (25,8 %) a chronicky nemocné osoby (1,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 5,9 % osob středního až velmi mladého věku (41 383 osob / 62 937 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 28. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 280 540 osob ve věku 80+, což představuje cca 63,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 186 580 osob ve věku 80+ (42,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 15 104 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 73 176 osob (16,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 368 820 osob (83,6 %) v této věkové skupině.

K 28. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 389 175 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 38,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 40 534 osob ve věku 70–79 let (4,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 52 861 osob (5,2 %) má rezervaci termínu očkování a 315 509 osob (31,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 757 545 osob (74,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 127 236 osob (10,5 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 444 945 osob (4,2 %) druhou dávkou. Dalších 98 930 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 622 313 osob (5,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 848 479 osob (17,3 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 999 287 osob:

  • 248 692 osob ve věku 80 a více let,
  • 440 920 osob ve věku 70-79 let,
  • 42 475 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 213 113 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 559 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 477 316 osob:

  • 77 725 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 278 535 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 121 056 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 176 291 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?