Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 12. 2021

Vytvořeno: 29. 12. 2021 Poslední aktualizace: 3. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 12. 2021 (20:00) vykázáno 15 332 307 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 808 551 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 632 764 osob očkování dokončeno, u 2 294 673 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,1%, senioři 80+ 6,4%, senioři 70-79 let 15,6%, senioři 60-69 let 16,1%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,7%, osoby 50-59 let 11,6%, osoby 40-49 let 13,5%, osoby 30-39 let 9,5% a ostatní do 30 let 13,1%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 679 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 90,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 394 863 osob ve věku 80 a více let (88,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 301 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 131 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 410 111 osob (91,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 937 596 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 90,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 925 326 osob ve věku 70-79 let (89,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 648 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 789 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 944 033 osob (90,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 563 713 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 556 925 osob ve věku 65–69 let (82,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 462 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 823 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 998 osob (84,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 721 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 481 074 osob ve věku 60–64 let (76,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 571 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 022 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 314 osob (78,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 055 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 77,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 509 405 osob ve věku 55–59 let (76,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 833 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 284 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 519 172 osob (77,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 714 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 516 361 osob ve věku 50–54 let (74,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 043 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 657 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 527 414 osob (76,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 664 539 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 653 215 osob ve věku 45–49 let (74,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 653 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 486 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 668 678 osob (75,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 388 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 591 486 osob ve věku 40–44 let (66,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 197 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 987 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 572 osob (68,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 940 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 464 368 osob ve věku 35–39 let (61,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 758 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 613 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 311 osob (64,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 953 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 61,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 423 998 osob ve věku 30–34 let (59,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 355 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 4 154 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 462 osob (62,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 958 497 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 919 710 osob ve věku 16–29 let (61,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 693 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 10 818 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 978 008 osob (65,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 213 793 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 46,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 196 031 osob ve věku 12–15 let (42,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 775 osob (1,3%) má rezervaci termínu očkování a 4 187 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 223 755 osob (49,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 28. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 11 963 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 1,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 2 osob ve věku 5-11 let (0,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 620 osob (1,7%) má rezervaci termínu očkování a 5 769 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 31 352 osob (3,9%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 808 551 osob (63,6% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 632 764 osob (62,0%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 41 909 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 51 257 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 901 717 osob (64,5%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 796 588 osob starších 12 let, což je 72,8% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 632 762 osob (71,1% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 582 795 osob starších 16 let, což je 74,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 436 731 osob (72,5% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 453 846 osob starších 18 let, což je 74,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 313 851 osob (72,7% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 333 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 234 829 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?