Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 28. 10. 2021

Vytvořeno: 29. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 28. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 194 295 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 203 799 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 074 216 osob bylo očkování dokončeno, u 187 254 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 607 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 365 982 osob ve věku 80 a více let (81,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 322 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 519 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 448 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 462 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 370 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 964 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 373 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 902 799 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 719 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 932 osob ve věku 65–69 let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 790 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 709 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 218 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 031 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 469 574 osob ve věku 60–64 let (75,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 110 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 891 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 032 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 492 347 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 485 965 osob ve věku 55–59 let (72,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 740 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 442 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 529 osob (74,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 435 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 484 587 osob ve věku 50–54 let (70,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 353 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 858 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 646 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 613 586 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 603 904 osob ve věku 45–49 let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 637 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 921 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 620 144 osob (70,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 557 116 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 546 921 osob ve věku 40–44 let (61,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 069 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 339 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 524 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 695 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 410 629 osob ve věku 35–39 let (54,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 634 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 855 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 430 184 osob (57,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 478 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 362 203 osob ve věku 30–34 let (50,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 564 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 4 648 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 690 osob (53,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 797 336 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 767 471 osob ve věku 16–29 let (51,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 953 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 13 487 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 824 776 osob (55,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 28. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 157 985 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 34,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 145 680 osob ve věku 12–15 let (31,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 540 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 4 884 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 170 409 osob (37,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 203 799 osob (58,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 074 218 osob (56,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 46 676 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 43 216 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 293 691 osob (58,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 203 797 osob starších 12 let, což je 66,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 074 218 osob (65,1 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 045 812 osob starších 16 let, což je 68,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 928 538 osob (66,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 938 583 osob starších 18 let, což je 68,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 826 025 osob (67,1 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 357 876 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?