Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 27. 9. 2021

Vytvořeno: 28. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 787 171 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 074 121 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 943 852 osob bylo očkování dokončeno, u 3 255 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní 12,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 879 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 979 osob ve věku 80 a více let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 072 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 074 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 025 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 895 990 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 884 245 osob ve věku 70–79 let (85,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 595 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 403 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 988 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 047 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 537 930 osob ve věku 65–69 let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 969 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 312 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 328 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 691 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 464 167 osob ve věku 60–64 let (74,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 457 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 051 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 199 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 127 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 479 014 osob ve věku 55–59 let (71,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 941 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 104 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 172 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 816 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 476 498 osob ve věku 50–54 let (68,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 750 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 709 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 275 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 601 231 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 592 800 osob ve věku 45–49 let (67,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 919 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 725 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 875 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 571 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 536 112 osob ve věku 40–44 let (60,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 924 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 352 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 847 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 465 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 399 172 osob ve věku 35–39 let (53,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 757 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 576 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 798 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 105 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 349 587 osob ve věku 30–34 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 590 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 251 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 380 946 osob (53,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 764 672 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 733 719 osob ve věku 16–29 let (49,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 665 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 263 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 812 600 osob (54,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 27. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 144 527 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 129 623 osob ve věku 12–15 let (28,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 888 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 315 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 155 730 osob (34,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 074 121 osob (56,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 943 846 osob (55,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 679 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 353 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 287 153 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 929 594 osob starších 16 let, což je 66,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 814 223 osob (65,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 407 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 322 727 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?