Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 27. 7. 2021

Vytvořeno: 28. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 129 344 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 566 564 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 690 458 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,2 %, senioři 70-79 let 16,0 %, senioři 60-69 let 17,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,7 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,8 % a ostatní 7,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 269 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 348 825 osob ve věku 80 a více let (77,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 973 osob (1,6 %, z toho 367; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 150 osob (6,7 %, z toho 14 800; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 392 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 874 908 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 838 341 osob ve věku 70–79 let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 755 osob (0,9 %, z toho 646; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 45 689 osob (4,4 %, z toho 31 698; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 930 352 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 527 210 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 497 480 osob ve věku 65–69 let (74,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 235 osob (0,8 %, z toho 216; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 289 osob (3,0 %, z toho 13 969; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 734 osob (82,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 451 097 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 420 549 osob ve věku 60–64 let (67,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 889 osob (0,9 %, z toho 130; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 387 osob (2,6 %, z toho 11 168; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 373 osob (75,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 460 740 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 425 418 osob ve věku 55–59 let (63,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 074 osob (1,2 %, z toho 167; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 216 osob (2,6 %, z toho 10 503; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 030 osob (72,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 455 230 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 416 237 osob ve věku 50–54 let (60,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 336 osob (1,4 %, z toho 154; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 085 osob (2,3 %, z toho 8 498; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 651 osob (69,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 563 195 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 507 953 osob ve věku 45–49 let (57,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 938 osob (1,5 %, z toho 97; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 127 osob (1,9 %, z toho 6 725; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 593 260 osob (67,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 506 202 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 440 641 osob ve věku 40–44 let (49,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 402 osob (1,6 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 981 osob (1,9 %, z toho 5 864; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 537 585 osob (60,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 851 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 291 235 osob ve věku 35–39 let (38,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 135 osob (2,1 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 834 osob (2,0 %, z toho 3 777; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 820 osob (53,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 314 987 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 43,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 223 776 osob ve věku 30–34 let (31,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 364 osob (2,6 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 656 osob (2,2 %, z toho 3 611; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 349 007 osob (48,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 619 022 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 41,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 279 243 osob ve věku 16–29 let (18,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 52 450 osob (3,5 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 38 493 osob (2,6 %, z toho 3 812; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 709 965 osob (47,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 27. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 61 853 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 13,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 758 osob ve věku 12–15 let (0,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 485 osob (6,2 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 419 osob (2,7 %, z toho 13; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 102 757 osob (22,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 566 564 osob (52,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 690 456 osob (43,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 188 191 osob (1,8 %, z toho 1 921; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 266 196 osob (2,5 %, z toho 114 463; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 020 951 osob (56,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 566 564 osob starších 16 let, což je 62,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 690 458 osob (52,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 481 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 153 826 osob:

  • 23 087 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 44 642 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 20 199 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 15 075 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 168 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 37 655 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 211 992 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?