Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 27. 6. 2021

Vytvořeno: 28. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 890 961 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 965 414 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 014 409 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,3 %, senioři 80+ 7,7 %, senioři 70-79 let 19,0 %, senioři 60-69 let 19,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 12,8 %, osoby 40-49 let 10,8 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 4,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 221 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 326 388 osob ve věku 80 a více let (72,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 528 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 113 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 862 osob (88,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 852 135 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 737 763 osob ve věku 70–79 let (71,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 902 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 52 802 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 917 839 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 508 419 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 409 059 osob ve věku 65–69 let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 832 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 869 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 540 120 osob (80,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 348 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 338 610 osob ve věku 60–64 let (54,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 727 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 225 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 300 osob (73,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 560 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 323 569 osob ve věku 55–59 let (48,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 681 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 692 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 933 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 903 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 274 828 osob ve věku 50–54 let (39,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 593 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 925 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 454 421 osob (65,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 518 687 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 217 736 osob ve věku 45–49 let (24,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 832 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 837 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 356 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 473 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 51,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 137 874 osob ve věku 40–44 let (15,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 242 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 18 535 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 505 250 osob (56,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 319 320 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 42,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 88 924 osob ve věku 35–39 let (11,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 499 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 16 419 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 363 238 osob (48,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 257 193 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 35,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 64 484 osob ve věku 30–34 let (9,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 34 772 osob (4,8 %) má rezervaci termínu očkování a 18 165 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 310 130 osob (43,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 27. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 402 155 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 27,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 95 174 osob ve věku 16–29 let (6,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 107 140 osob (7,2 %) má rezervaci termínu očkování a 77 492 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 586 787 osob (39,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 965 414 osob (46,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 014 409 osob (28,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 274 748 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 314 074 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 554 236 osob (51,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 965 414 osob starších 16 let, což je 55,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 014 409 osob (34,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 56,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 544 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 284 416 osob:

  • 35 736 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 97 445 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 44 614 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 27 463 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 20 854 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 304 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 943 372 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?