Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 27. 5. 2021

Vytvořeno: 28. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 5. 2021 (20:00) vykázáno 5 033 408 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 706 214 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 365 878 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,7 %, senioři 80+ 10,9 %, senioři 70-79 let 24,0 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 8,9 %, osoby 30-39 let 1,1 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 344 606 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 77,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 277 810 osob ve věku 80 a více let (62,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 887 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 35 816 osob (8,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 309 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 805 676 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 481 732 osob ve věku 70–79 let (46,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 220 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 70 777 osob (6,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 895 673 osob (86,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 150 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 82 318 osob ve věku 65–69 let (12,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 265 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 34 796 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 519 211 osob (77,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 388 682 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 62,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 74 289 osob ve věku 60–64 let (11,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 526 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 28 495 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 434 703 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 431 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 56,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 84 740 osob ve věku 55–59 let (12,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 697 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 28 644 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 772 osob (64,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 223 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 52,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 75 114 osob ve věku 50–54 let (10,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 462 osob (4,8 %) má rezervaci termínu očkování a 27 865 osob (4,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 420 550 osob (60,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 147 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 45,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 85 263 osob ve věku 45–49 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 66 853 osob (7,6 %) má rezervaci termínu očkování a 38 662 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 509 662 osob (57,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 266 794 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 29,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 72 044 osob ve věku 40–44 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 115 345 osob (12,9 %) má rezervaci termínu očkování a 58 355 osob (6,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 440 494 osob (49,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 115 457 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 15,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 47 210 osob ve věku 35–39 let (6,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 796 osob (11,8 %) má rezervaci termínu očkování a 70 255 osob (9,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 274 508 osob (36,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 70 301 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 9,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 34 203 osob ve věku 30–34 let (4,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 172 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 78 799 osob (11,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 189 272 osob (26,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 706 215 osob (34,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 365 878 osob (12,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 434 282 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 489 879 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 630 376 osob (43,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 706 214 osob starších 16 let, což je 41,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 365 878 osob (15,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 577 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 437 440 osob:

  • 61 294 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 184 849 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 65 273 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 577 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 485 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 61 962 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 599 740 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?