Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 27. 4. 2021

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 938 538 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 973 632 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 964 906 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (14,7 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,0 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (16,8 %), senioři 70-79 let (32,1 %), senioři 65-69 let (8,7 %) a chronicky nemocné osoby (4,3 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,3 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,6 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 5,5 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 64 737 očkovaných / 103 915 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 27. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 321 004 osob ve věku 80+, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 238 978 osob ve věku 80+ (54,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 564 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 51 836 osob (11,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 404 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

K 27. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 688 152 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 316 189 osob ve věku 70–79 let (31,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 43 792 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 128 417 osob (12,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 860 361 osob (85,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 973 632 osob (18,5 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 964 906 osob (9,0 %) druhou dávkou. Dalších 251 144 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 456 963 osob (4,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 681 739 osob (25,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 973 632 osob starších 16 let, což je 22,2 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 964 906 osob (10,9 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 624 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 497 049 osob:

  • 77 460 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 238 097 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 79 730 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 38 591 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 63 171 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 352 918 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?