Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 27. 3. 2021

Vytvořeno: 28. 3. 2021 Poslední aktualizace: 28. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 560 919 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 121 007 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 439 912 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (22,4 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,7 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,1 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,2 %), dále senioři 70-79 let (24,2 %), senioři 80+ (25,9 %) a chronicky nemocné osoby (1,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 5,9 % osob středního až velmi mladého věku (41 183 osob / 62 570 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 27. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 280 150 osob ve věku 80+, což představuje cca 63,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 185 451 osob ve věku 80+ (42,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

K 27. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 386 177 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 38,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 38 650 osob ve věku 70–79 let (3,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 989 809 osob, k očkování první či druhou dávkou je rezervováno 642 665 osob, 347 144 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: celkem 248 345 osob se dosud registrovalo (cca 56,3 % této věkové kategorie), 201 173 osob má rezervovaný termín k očkování první či druhou dávkou
  • Senioři ve věku 70–79 let: 438 231 provedených registrací (cca 43,3 % této věkové kategorie), 286 030 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 42 353 provedených registrací, 29 613 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 208 598 provedených registrací, 119 087 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 556 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 475 451 osob, 21 499 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 175 560 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů prošel po 7. 3. zásadní validací. Byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých se překrývalo více míst poskytování zdravotních služeb a kteří byli zároveň začleněni do sítě očkovacích míst. Zde uvedený počet aplikovaných vakcín nově odpovídá pouze samostatným ordinacím praktických lékařů.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?