Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 27. 10. 2021

Vytvořeno: 28. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 27. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 184 995 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 200 169 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 072 409 osob bylo očkování dokončeno, u 182 131 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 464 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 365 848 osob ve věku 80 a více let (81,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 284 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 497 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 377 245 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 422 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 372 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 874 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 357 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 902 653 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 609 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 867 osob ve věku 65–69 let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 725 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 732 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 066 osob (81,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 872 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 469 474 osob ve věku 60–64 let (75,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 006 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 939 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 817 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 492 145 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 485 869 osob ve věku 55–59 let (72,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 605 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 1 489 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 239 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 159 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 484 443 osob ve věku 50–54 let (70,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 121 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 964 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 495 244 osob (71,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 613 198 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 603 698 osob ve věku 45–49 let (68,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 365 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 998 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 619 561 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 556 737 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 546 729 osob ve věku 40–44 let (61,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 745 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 3 481 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 963 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 343 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 410 454 osob ve věku 35–39 let (54,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 235 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 3 923 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 429 501 osob (57,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 114 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 362 010 osob ve věku 30–34 let (50,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 110 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 4 751 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 975 osob (53,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 796 368 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 767 030 osob ve věku 16–29 let (51,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 901 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 13 617 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 822 886 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 27. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 157 736 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 34,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 145 617 osob ve věku 12–15 let (31,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 200 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 872 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 169 808 osob (37,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 200 169 osob (57,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 072 411 osob (56,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 43 171 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 43 903 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 287 243 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 200 167 osob starších 12 let, což je 66,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 072 411 osob (65,1 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 042 431 osob starších 16 let, což je 68,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 926 794 osob (66,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 935 315 osob starších 18 let, což je 68,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 824 305 osob (67,1 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 397 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 357 233 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?