Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 8. 2021

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 372 277 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 917 166 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 651 364 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,6 %, senioři 60-69 let 15,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 11,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 124 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 357 542 osob ve věku 80 a více let (79,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 510 osob (1,5 %, z toho 337; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 032 osob (6,5 %, z toho 13 836; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 666 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 887 711 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 873 205 osob ve věku 70–79 let (84,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 087 osob (0,8 %, z toho 564; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 834 osob (4,0 %, z toho 28 857; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 937 632 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 786 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 528 925 osob ve věku 65–69 let (78,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 805 osob (0,6 %, z toho 189; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 202 osob (2,7 %, z toho 12 555; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 793 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 224 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 454 320 osob ve věku 60–64 let (72,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 076 osob (0,7 %, z toho 109; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 611 osob (2,3 %, z toho 10 174; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 911 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 087 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 465 995 osob ve věku 55–59 let (69,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 705 osob (0,9 %, z toho 143; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 229 osob (2,3 %, z toho 9 629; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 021 osob (74,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 672 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 461 338 osob ve věku 50–54 let (66,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 545 osob (0,9 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 099 osob (2,0 %, z toho 7 837; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 316 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 588 875 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 571 750 osob ve věku 45–49 let (64,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 925 osob (1,0 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 702 osob (1,7 %, z toho 6 240; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 612 502 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 747 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 513 899 osob ve věku 40–44 let (57,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 020 osob (1,1 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 730 osob (1,6 %, z toho 5 490; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 497 osob (62,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 396 434 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 375 904 osob ve věku 35–39 let (49,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 625 osob (1,4 %, z toho 25; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 832 osob (1,7 %, z toho 3 497; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 419 891 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 346 914 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 323 039 osob ve věku 30–34 let (44,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 694 osob (1,6 %, z toho 35; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 299 osob (1,8 %, z toho 3 345; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 907 osob (51,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 722 524 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 646 941 osob ve věku 16–29 let (43,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 050 osob (1,9 %, z toho 54; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 229 osob (2,0 %, z toho 3 439; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 779 803 osob (52,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 26. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 123 068 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 27,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 78 502 osob ve věku 12–15 let (17,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 756 osob (2,4 %, z toho 12; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 6 920 osob (1,5 %, z toho 41; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 140 744 osob (30,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 917 166 osob (55,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 651 360 osob (52,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 114 953 osob (1,1 %, z toho 1 752; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 229 871 osob (2,1 %, z toho 104 966; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 261 990 osob (58,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 917 166 osob starších 16 let, což je 66,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 651 364 osob (63,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 434 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 123 168 osob:

  • 20 324 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 34 884 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 361 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 159 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 366 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 074 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 292 750 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?