Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 7. 2021

Vytvořeno: 27. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 064 380 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 544 931 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 644 069 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,3 %, senioři 70-79 let 16,0 %, senioři 60-69 let 17,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,7 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,7 % a ostatní 7,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 980 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 348 242 osob ve věku 80 a více let (77,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 045 osob (1,6 %, z toho 373; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 235 osob (6,8 %, z toho 14 889; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 260 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 873 979 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 836 038 osob ve věku 70–79 let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 986 osob (1,0 %, z toho 649; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 45 975 osob (4,4 %, z toho 31 947; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 929 940 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 526 422 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 495 400 osob ve věku 65–69 let (73,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 504 osob (0,8 %, z toho 219; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 411 osob (3,0 %, z toho 14 049; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 337 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 450 279 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 418 504 osob ve věku 60–64 let (66,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 078 osob (1,0 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 530 osob (2,6 %, z toho 11 232; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 887 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 740 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 423 514 osob ve věku 55–59 let (63,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 357 osob (1,2 %, z toho 166; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 368 osob (2,6 %, z toho 10 549; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 465 osob (72,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 454 008 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 414 168 osob ve věku 50–54 let (59,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 693 osob (1,4 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 158 osob (2,3 %, z toho 8 533; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 859 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 561 554 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 505 056 osob ve věku 45–49 let (57,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 334 osob (1,5 %, z toho 97; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 303 osob (2,0 %, z toho 6 769; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 592 191 osob (67,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 504 578 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 436 169 osob ve věku 40–44 let (48,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 818 osob (1,7 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 140 osob (1,9 %, z toho 5 889; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 536 536 osob (60,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 155 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 48,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 285 750 osob ve věku 35–39 let (37,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 513 osob (2,2 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 979 osob (2,0 %, z toho 3 795; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 647 osob (52,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 313 240 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 43,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 217 518 osob ve věku 30–34 let (30,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 661 osob (2,6 %, z toho 32; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 740 osob (2,2 %, z toho 3 625; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 347 641 osob (48,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 612 938 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 41,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 263 020 osob ve věku 16–29 let (17,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 757 osob (3,6 %, z toho 50; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 39 126 osob (2,6 %, z toho 3 826; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 705 821 osob (47,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 26. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 58 058 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 12,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 688 osob ve věku 12–15 let (0,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 530 osob (6,2 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 833 osob (2,8 %, z toho 12; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 99 421 osob (21,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 544 931 osob (51,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 644 067 osob (43,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 192 431 osob (1,8 %, z toho 1 945; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 268 652 osob (2,5 %, z toho 115 140; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 006 014 osob (56,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 544 931 osob starších 16 let, což je 62,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 644 069 osob (52,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 484 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 157 221 osob:

  • 23 413 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 45 827 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 20 887 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 15 547 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 420 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 38 127 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 204 118 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?