Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 6. 2021

Vytvořeno: 27. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 855 246 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 953 540 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 990 543 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,3 %, senioři 80+ 7,7 %, senioři 70-79 let 19,1 %, senioři 60-69 let 19,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 12,7 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 4,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 170 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 326 159 osob ve věku 80 a více let (72,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 533 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 108 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 811 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 851 926 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 736 555 osob ve věku 70–79 let (70,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 937 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 52 826 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 917 689 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 508 195 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 407 414 osob ve věku 65–69 let (60,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 848 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 851 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 894 osob (80,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 084 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 336 686 osob ve věku 60–64 let (53,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 779 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 134 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 997 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 196 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 320 394 osob ve věku 55–59 let (47,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 698 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 669 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 563 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 422 378 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 269 655 osob ve věku 50–54 let (39,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 694 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 834 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 906 osob (65,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 518 217 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 209 705 osob ve věku 45–49 let (23,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 058 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 716 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 991 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 674 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 136 826 osob ve věku 40–44 let (15,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 631 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 18 466 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 771 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 318 187 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 42,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 88 417 osob ve věku 35–39 let (11,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 050 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 16 412 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 362 649 osob (48,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 255 678 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 35,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 64 129 osob ve věku 30–34 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 530 osob (4,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 331 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 309 539 osob (43,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 395 835 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 26,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 94 603 osob ve věku 16–29 let (6,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 110 895 osob (7,5 %) má rezervaci termínu očkování a 77 117 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 583 847 osob (39,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 953 540 osob (46,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 990 543 osob (27,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 280 653 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 313 464 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 547 657 osob (51,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 953 540 osob starších 16 let, což je 55,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 990 543 osob (33,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 56,7 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,4 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 544 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 284 973 osob:

  • 35 777 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 97 637 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 44 676 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 27 517 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 20 893 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 473 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 942 865 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?