Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 26. 5. 2021

Vytvořeno: 27. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 924 951 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 642 798 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 318 728 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 9,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,7 %, senioři 80+ 11,1 %, senioři 70-79 let 24,2 %, senioři 60-69 let 17,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 5,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,9 %, osoby 50-59 let 10,7 %, osoby 40-49 let 8,5 %, osoby 30-39 let 0,9 % a ostatní 0,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 873 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 274 997 osob ve věku 80 a více let (61,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 990 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 36 180 osob (8,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 043 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 802 662 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 463 558 osob ve věku 70–79 let (44,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 027 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 72 338 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 895 027 osob (86,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 891 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 74 746 osob ve věku 65–69 let (11,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 118 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 36 088 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 518 097 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 385 326 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 70 477 osob ve věku 60–64 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 274 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 542 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 142 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 376 146 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 81 597 osob ve věku 55–59 let (12,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 975 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 29 733 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 431 854 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 637 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 51,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 72 593 osob ve věku 50–54 let (10,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 481 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 29 240 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 358 osob (60,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 317 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 44,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 82 601 osob ve věku 45–49 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 887 osob (8,1 %) má rezervaci termínu očkování a 41 934 osob (4,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 507 138 osob (57,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 248 066 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 27,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 69 705 osob ve věku 40–44 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 117 605 osob (13,2 %) má rezervaci termínu očkování a 68 262 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 433 933 osob (48,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 105 397 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 14,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 45 670 osob ve věku 35–39 let (6,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 69 703 osob (9,3 %) má rezervaci termínu očkování a 86 778 osob (11,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 261 878 osob (34,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 68 225 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 9,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 33 089 osob ve věku 30–34 let (4,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 876 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 96 671 osob (13,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 170 772 osob (23,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 642 799 osob (34,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 318 728 osob (12,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 394 104 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 544 372 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 581 275 osob (42,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 642 798 osob starších 16 let, což je 41,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 318 728 osob (14,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 579 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 443 384 osob:

  • 62 392 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 187 771 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 66 102 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 37 964 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 680 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 475 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 585 003 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?