Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 12. 2021

Vytvořeno: 27. 12. 2021 Poslední aktualizace: 31. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 12. 2021 (20:00) vykázáno 15 197 697 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 799 077 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 614 628 osob očkování dokončeno, u 2 187 222 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,4%, senioři 70-79 let 15,7%, senioři 60-69 let 16,1%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,7%, osoby 50-59 let 11,5%, osoby 40-49 let 13,4%, osoby 30-39 let 9,5% a ostatní do 30 let 13,2%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 404 336 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 90,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 394 270 osob ve věku 80 a více let (88,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 309 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 066 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 409 711 osob (91,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 936 877 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 90,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 923 871 osob ve věku 70-79 let (89,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 694 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 744 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 943 315 osob (90,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 563 473 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 556 151 osob ve věku 65–69 let (82,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 488 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 808 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 769 osob (84,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 364 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 480 152 osob ve věku 60–64 let (76,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 600 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 005 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 969 osob (78,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 516 248 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 77,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 507 934 osob ve věku 55–59 let (75,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 858 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 266 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 518 372 osob (77,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 111 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 515 072 osob ve věku 50–54 let (74,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 086 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 647 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 844 osob (76,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 664 095 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 651 886 osob ve věku 45–49 let (73,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 712 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 456 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 668 263 osob (75,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 878 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 590 986 osob ve věku 40–44 let (66,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 234 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 849 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 961 osob (68,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 666 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 462 845 osob ve věku 35–39 let (61,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 811 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 432 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 909 osob (64,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 505 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 61,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 422 233 osob ve věku 30–34 let (58,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 419 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 966 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 447 890 osob (62,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 957 071 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 915 462 osob ve věku 16–29 let (61,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 867 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 10 752 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 976 690 osob (65,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 212 672 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 46,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 193 764 osob ve věku 12–15 let (42,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 072 osob (1,3%) má rezervaci termínu očkování a 4 089 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 222 833 osob (48,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 26. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 8 781 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 1,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 2 osob ve věku 5-11 let (0,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 241 osob (1,8%) má rezervaci termínu očkování a 5 370 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 28 392 osob (3,5%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 799 077 osob (63,5% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 614 628 osob (61,8%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 43 391 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 49 983 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 892 451 osob (64,4%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 790 296 osob starších 12 let, což je 72,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 614 626 osob (70,9% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 577 624 osob starších 16 let, což je 74,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 420 862 osob (72,3% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 448 961 osob starších 18 let, což je 74,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 298 737 osob (72,5% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 337 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 209 420 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?