Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 10. 2021

Vytvořeno: 27. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 141 861 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 186 201 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 065 181 osob bylo očkování dokončeno, u 156 219 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 373 832 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 365 245 osob ve věku 80 a více let (81,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 251 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 403 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 486 osob (84,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 236 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 371 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 772 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 246 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 902 254 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 548 201 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 614 osob ve věku 65–69 let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 641 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 719 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 561 osob (81,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 296 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 469 127 osob ve věku 60–64 let (75,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 880 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 934 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 110 osob (76,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 336 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 485 427 osob ve věku 55–59 let (72,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 417 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 1 496 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 249 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 122 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 483 895 osob ve věku 50–54 let (70,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 918 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 900 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 940 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 611 695 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 602 920 osob ve věku 45–49 let (68,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 054 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 2 988 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 617 737 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 555 434 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 546 075 osob ve věku 40–44 let (61,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 376 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 3 466 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 276 osob (62,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 419 987 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 409 788 osob ve věku 35–39 let (54,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 907 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 892 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 786 osob (56,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 696 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 361 256 osob ve věku 30–34 let (50,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 754 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 4 673 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 382 123 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 792 860 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 765 339 osob ve věku 16–29 let (51,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 031 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 13 467 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 818 358 osob (55,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 26. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 156 504 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 34,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 145 126 osob ve věku 12–15 let (31,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 901 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 4 957 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 168 362 osob (36,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 186 201 osob (57,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 065 183 osob (56,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 39 902 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 43 415 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 269 518 osob (58,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 186 199 osob starších 12 let, což je 66,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 065 183 osob (65,0 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 029 695 osob starších 16 let, což je 67,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 920 057 osob (66,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 923 024 osob starších 18 let, což je 68,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 817 712 osob (67,0 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 397 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 351 342 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?