Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 26. 1. 2022

Vytvořeno: 27. 1. 2022 Poslední aktualizace: 4. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 26. 01. 2022 (20:00) vykázáno 16 903 819 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 915 483 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 764 860 osob očkování dokončeno, u 3 631 742 osob byla podána posilující dávka.
Za 26. 01. 2022 bylo aplikováno 37 717 dávek, z toho 2 225 (5,9%) dávky inicální (primovakcinace), 4 275 (11,3%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 31 217 (82,8%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 245 885 dávek, z toho 15 630 (6,4%) dávky inicální (primovakcinace), 18 932 (7,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 211 323 (85,9%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,6%, P: 71,6%, 70–79 let O: 90,2%, P: 74,1%, 65–69 let O: 83,6%, P: 65,2%, 60–64 let O: 77,6%, P: 56,0%, 55–59 let O: 77,4%, P: 49,1%, 50–54 let O: 76,0%, P: 43,7%, 45–49 let O: 75,2%, P: 39,5%, 40–44 let O: 66,7%, P: 29,9%, 35–39 let O: 62,6%, P: 23,4%, 30–34 let O: 60,4%, P: 19,1%, 16–29 let O: 63,4%, P: 12,9%, 12–15 let O: 46,2%, P: 0,4%, 5–11 let O: 2,3%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 234 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 400 903 osob ve věku 80 a více let (89,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 113 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 3 915 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 413 262 osob (92,3%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 320 327 osob této věkové kategorie, což činí 71,6%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 945 880 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 936 624 osob ve věku 70-79 let (90,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 238 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 4 499 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 950 617 osob (91,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 769 775 osob této věkové kategorie, což činí 74,1%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 437 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 561 909 osob ve věku 65–69 let (83,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 176 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 905 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 518 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 438 621 osob této věkové kategorie, což činí 65,2%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 148 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 485 637 osob ve věku 60–64 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 227 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 146 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 521 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 350 121 osob této věkové kategorie, což činí 56,0%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 877 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 518 599 osob ve věku 55–59 let (77,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 324 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 489 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 690 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 328 727 osob této věkové kategorie, což činí 49,1%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 121 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 525 296 osob ve věku 50–54 let (76,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 421 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 929 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 471 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 301 746 osob této věkové kategorie, což činí 43,7%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 671 427 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 663 392 osob ve věku 45–49 let (75,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 591 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 905 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 923 osob (76,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 348 714 osob této věkové kategorie, což činí 39,5%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 938 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 595 470 osob ve věku 40–44 let (66,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 819 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 735 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 492 osob (68,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 266 947 osob této věkové kategorie, což činí 29,9%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 670 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 471 876 osob ve věku 35–39 let (62,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 069 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 530 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 269 osob (64,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 176 246 osob této věkové kategorie, což činí 23,4%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 050 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 434 269 osob ve věku 30–34 let (60,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 510 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 5 248 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 808 osob (63,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 137 536 osob této věkové kategorie, což činí 19,1%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 973 035 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 941 958 osob ve věku 16–29 let (63,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 621 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 13 763 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 990 419 osob (66,7%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 191 029 osob této věkové kategorie, což činí 12,9%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 583 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 49,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 210 911 osob ve věku 12–15 let (46,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 152 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 5 767 osob (1,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 232 502 osob (50,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 1 953 osob této věkové kategorie, což činí 0,4%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 26. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 46 081 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 5,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 18 016 osob ve věku 5-11 let (2,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 670 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 3 777 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 56 528 osob (7,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 915 483 osob (64,6% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 764 860 osob (63,2%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 18 931 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 55 043 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 989 457 osob (65,3%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 869 400 osob starších 12 let, což je 73,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 746 844 osob (72,3% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 645 817 osob starších 16 let, což je 74,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 535 933 osob (73,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 517 964 osob starších 18 let, což je 75,1% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 412 475 osob (73,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 306 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 642 990 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?