Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 25. 9. 2021

Vytvořeno: 26. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 775 160 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 069 585 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 935 907 osob bylo očkování dokončeno, u 2 515 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní 12,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 824 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 912 osob ve věku 80 a více let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 078 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 062 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 964 osob (87,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 895 776 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 883 955 osob ve věku 70–79 let (85,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 617 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 12 418 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 811 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 912 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 537 705 osob ve věku 65–69 let (80,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 966 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 322 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 552 200 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 519 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 463 871 osob ve věku 60–64 let (74,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 464 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 044 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 027 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 884 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 478 665 osob ve věku 55–59 let (71,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 963 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 5 106 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 953 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 533 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 476 058 osob ve věku 50–54 let (68,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 759 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 721 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 013 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 600 812 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 592 160 osob ve věku 45–49 let (67,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 922 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 750 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 484 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 545 171 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 535 486 osob ve věku 40–44 let (59,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 942 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 360 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 473 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 026 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 398 495 osob ve věku 35–39 let (52,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 769 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 610 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 427 405 osob (56,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 643 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 348 833 osob ve věku 30–34 let (48,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 626 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 233 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 380 502 osob (52,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 763 370 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 731 259 osob ve věku 16–29 let (49,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 671 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 314 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 811 355 osob (54,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 25. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 144 115 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 128 502 osob ve věku 12–15 let (28,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 860 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 303 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 155 278 osob (34,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 069 585 osob (56,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 935 901 osob (55,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 97 789 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 457 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 282 831 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 925 470 osob starších 16 let, což je 66,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 807 399 osob (65,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 408 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 322 081 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?