Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 25. 8. 2021

Vytvořeno: 26. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 339 021 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 908 557 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 624 870 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,6 %, senioři 60-69 let 15,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,8 % a ostatní 11,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 024 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 357 305 osob ve věku 80 a více let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 516 osob (1,5 %, z toho 339; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 063 osob (6,5 %, z toho 13 865; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 603 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 887 392 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 872 217 osob ve věku 70–79 let (84,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 092 osob (0,8 %, z toho 567; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 970 osob (4,0 %, z toho 28 933; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 937 454 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 481 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 528 048 osob ve věku 65–69 let (78,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 821 osob (0,6 %, z toho 190; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 292 osob (2,7 %, z toho 12 595; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 594 osob (83,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 874 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 453 325 osob ve věku 60–64 let (72,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 099 osob (0,7 %, z toho 109; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 680 osob (2,3 %, z toho 10 198; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 653 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 635 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 464 782 osob ve věku 55–59 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 731 osob (0,9 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 314 osob (2,3 %, z toho 9 660; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 680 osob (74,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 235 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 460 052 osob ve věku 50–54 let (66,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 564 osob (0,9 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 149 osob (2,0 %, z toho 7 842; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 948 osob (71,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 588 246 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 569 919 osob ve věku 45–49 let (64,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 976 osob (1,0 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 787 osob (1,7 %, z toho 6 255; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 612 009 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 111 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 511 881 osob ve věku 40–44 let (57,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 079 osob (1,1 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 789 osob (1,7 %, z toho 5 497; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 979 osob (62,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 395 769 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 373 771 osob ve věku 35–39 let (49,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 693 osob (1,4 %, z toho 25; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 907 osob (1,7 %, z toho 3 509; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 419 369 osob (55,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 346 218 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 320 675 osob ve věku 30–34 let (44,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 753 osob (1,6 %, z toho 35; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 378 osob (1,9 %, z toho 3 351; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 349 osob (51,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 720 138 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 639 100 osob ve věku 16–29 let (43,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 377 osob (1,9 %, z toho 54; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 561 osob (2,0 %, z toho 3 437; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 778 076 osob (52,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 25. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 121 434 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 26,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 73 791 osob ve věku 12–15 let (16,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 200 osob (2,5 %, z toho 12; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 152 osob (1,6 %, z toho 41; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 139 786 osob (30,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 908 557 osob (55,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 624 866 osob (52,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 116 056 osob (1,1 %, z toho 1 759; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 231 188 osob (2,2 %, z toho 105 209; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 255 801 osob (58,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 908 557 osob starších 16 let, což je 66,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 624 870 osob (63,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 436 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 123 650 osob:

  • 20 376 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 028 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 434 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 207 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 427 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 178 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 290 953 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?