Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 25. 7. 2021

Vytvořeno: 26. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 996 070 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 521 748 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 596 777 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,3 %, senioři 70-79 let 16,1 %, senioři 60-69 let 17,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,8 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,6 % a ostatní 7,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 748 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 347 804 osob ve věku 80 a více let (77,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 079 osob (1,6 %, z toho 375; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 258 osob (6,8 %, z toho 14 934; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 085 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 873 118 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 834 136 osob ve věku 70–79 let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 170 osob (1,0 %, z toho 647; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 46 196 osob (4,4 %, z toho 32 117; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 929 484 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 712 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 493 668 osob ve věku 65–69 let (73,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 644 osob (0,8 %, z toho 221; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 526 osob (3,1 %, z toho 14 140; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 882 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 449 497 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 416 829 osob ve věku 60–64 let (66,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 273 osob (1,0 %, z toho 134; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 634 osob (2,7 %, z toho 11 302; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 404 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 739 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 421 826 osob ve věku 55–59 let (63,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 603 osob (1,3 %, z toho 165; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 505 osob (2,6 %, z toho 10 601; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 847 osob (72,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 857 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 412 256 osob ve věku 50–54 let (59,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 959 osob (1,4 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 278 osob (2,4 %, z toho 8 569; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 479 094 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 559 832 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 502 024 osob ve věku 45–49 let (56,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 772 osob (1,6 %, z toho 96; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 405 osob (2,0 %, z toho 6 799; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 591 009 osob (67,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 837 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 431 253 osob ve věku 40–44 let (48,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 268 osob (1,7 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 203 osob (1,9 %, z toho 5 915; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 535 308 osob (59,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 265 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 48,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 279 313 osob ve věku 35–39 let (37,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 958 osob (2,3 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 074 osob (2,0 %, z toho 3 820; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 297 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 311 314 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 43,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 209 886 osob ve věku 30–34 let (29,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 009 osob (2,6 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 874 osob (2,2 %, z toho 3 640; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 346 197 osob (48,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 670 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 40,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 247 217 osob ve věku 16–29 let (16,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 55 684 osob (3,7 %, z toho 46; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 39 846 osob (2,7 %, z toho 3 852; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 701 200 osob (47,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 25. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 54 159 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 11,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 564 osob ve věku 12–15 let (0,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 837 osob (6,3 %, z toho 0; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 972 osob (2,8 %, z toho 10; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 95 968 osob (21,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 521 748 osob (51,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 596 776 osob (43,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 197 411 osob (1,8 %, z toho 1 937; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 270 598 osob (2,5 %, z toho 115 724; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 989 757 osob (56,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 521 748 osob starších 16 let, což je 62,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 596 777 osob (51,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 486 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 160 101 osob:

  • 23 614 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 46 767 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 21 474 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 15 951 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 649 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 38 646 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 197 190 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?