Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 25. 6. 2021

Vytvořeno: 26. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 804 626 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 937 630 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 955 735 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,1 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,3 %, senioři 80+ 7,7 %, senioři 70-79 let 19,2 %, senioři 60-69 let 19,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 12,6 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 3,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 080 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 325 746 osob ve věku 80 a více let (72,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 560 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 133 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 773 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 851 599 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 734 736 osob ve věku 70–79 let (70,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 989 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 52 917 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 917 505 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 507 909 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 405 200 osob ve věku 65–69 let (60,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 905 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 879 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 693 osob (80,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 429 725 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 333 905 osob ve věku 60–64 let (53,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 833 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 176 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 734 osob (73,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 432 539 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 316 189 osob ve věku 55–59 let (47,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 887 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 19 737 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 163 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 743 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 61,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 261 883 osob ve věku 50–54 let (37,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 892 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 896 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 531 osob (65,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 517 513 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 199 439 osob ve věku 45–49 let (22,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 439 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 799 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 751 osob (63,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 611 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 51,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 134 180 osob ve věku 40–44 let (15,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 193 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 18 566 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 370 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 316 817 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 42,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 87 351 osob ve věku 35–39 let (11,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 865 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 16 453 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 362 135 osob (48,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 253 969 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 35,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 63 524 osob ve věku 30–34 let (8,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 36 515 osob (5,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 508 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 308 992 osob (43,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 25. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 387 125 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 26,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 93 582 osob ve věku 16–29 let (6,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 115 869 osob (7,8 %) má rezervaci termínu očkování a 78 340 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 581 334 osob (39,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 937 630 osob (46,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 955 735 osob (27,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 288 947 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 315 404 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 541 981 osob (51,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 937 630 osob starších 16 let, což je 55,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 955 735 osob (33,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 56,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 545 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 286 115 osob:

  • 35 915 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 98 116 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 44 837 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 27 623 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 20 962 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 662 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 941 051 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?