Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 24. 8. 2021

Vytvořeno: 25. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 24. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 303 965 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 899 428 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 596 730 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,7 %, senioři 60-69 let 16,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,7 % a ostatní 11,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 917 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 356 986 osob ve věku 80 a více let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 515 osob (1,5 %, z toho 341; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 093 osob (6,5 %, z toho 13 892; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 525 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 886 992 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 871 033 osob ve věku 70–79 let (83,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 127 osob (0,8 %, z toho 569; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 104 osob (4,1 %, z toho 29 040; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 937 223 osob (90,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 135 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 527 049 osob ve věku 65–69 let (78,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 840 osob (0,6 %, z toho 193; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 353 osob (2,7 %, z toho 12 637; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 328 osob (83,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 533 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 452 287 osob ve věku 60–64 let (72,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 125 osob (0,7 %, z toho 109; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 737 osob (2,4 %, z toho 10 236; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 395 osob (77,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 200 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 463 493 osob ve věku 55–59 let (69,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 766 osob (0,9 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 373 osob (2,3 %, z toho 9 691; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 339 osob (74,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 721 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 458 668 osob ve věku 50–54 let (66,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 633 osob (1,0 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 206 osob (2,1 %, z toho 7 875; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 560 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 587 575 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 567 948 osob ve věku 45–49 let (64,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 030 osob (1,0 %, z toho 89; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 871 osob (1,7 %, z toho 6 270; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 611 476 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 445 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 509 784 osob ve věku 40–44 let (57,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 108 osob (1,1 %, z toho 51; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 908 osob (1,7 %, z toho 5 522; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 461 osob (62,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 395 038 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 371 417 osob ve věku 35–39 let (49,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 755 osob (1,4 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 991 osob (1,7 %, z toho 3 540; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 784 osob (55,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 443 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 48,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 317 982 osob ve věku 30–34 let (44,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 818 osob (1,6 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 507 osob (1,9 %, z toho 3 368; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 768 osob (51,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 717 609 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 630 244 osob ve věku 16–29 let (42,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 695 osob (1,9 %, z toho 59; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 943 osob (2,0 %, z toho 3 464; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 776 247 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 24. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 119 820 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 26,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 69 835 osob ve věku 12–15 let (15,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 721 osob (2,6 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 310 osob (1,6 %, z toho 40; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 138 851 osob (30,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 899 428 osob (55,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 596 726 osob (52,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 117 288 osob (1,1 %, z toho 1 774; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 232 534 osob (2,2 %, z toho 105 601; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 249 250 osob (58,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 899 428 osob starších 16 let, což je 66,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 596 730 osob (63,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 438 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 124 269 osob:

  • 20 420 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 227 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 507 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 280 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 477 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 358 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 289 022 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?