Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 24. 6. 2021

Vytvořeno: 25. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 24. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 690 111 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 907 076 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 870 083 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,3 %, senioři 80+ 7,8 %, senioři 70-79 let 19,4 %, senioři 60-69 let 19,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 10,5 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 3,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 356 780 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 324 357 osob ve věku 80 a více let (72,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 580 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 245 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 605 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 850 637 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 728 582 osob ve věku 70–79 let (70,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 937 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 53 359 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 916 933 osob (88,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 507 106 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 399 210 osob ve věku 65–69 let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 850 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 24 126 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 539 082 osob (80,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 428 781 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 325 766 osob ve věku 60–64 let (52,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 906 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 403 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 090 osob (73,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 431 013 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 303 341 osob ve věku 55–59 let (45,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 164 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 19 973 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 463 150 osob (69,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 420 282 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 240 308 osob ve věku 50–54 let (34,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 343 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 208 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 833 osob (65,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 515 744 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 179 479 osob ve věku 45–49 let (20,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 027 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 258 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 029 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 200 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 51,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 130 511 osob ve věku 40–44 let (14,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 085 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 19 089 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 503 374 osob (56,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 313 634 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 41,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 85 287 osob ve věku 35–39 let (11,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 30 437 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 17 056 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 361 127 osob (47,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 250 230 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 34,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 61 928 osob ve věku 30–34 let (8,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 821 osob (5,3 %) má rezervaci termínu očkování a 19 788 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 307 839 osob (42,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 24. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 373 669 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 25,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 91 314 osob ve věku 16–29 let (6,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 119 277 osob (8,0 %) má rezervaci termínu očkování a 84 019 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 576 965 osob (38,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 907 076 osob (45,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 870 083 osob (26,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 297 427 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 325 524 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 530 027 osob (51,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 907 076 osob starších 16 let, což je 55,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 870 083 osob (32,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 56,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 547 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 293 075 osob:

  • 36 665 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 101 066 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 45 969 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 28 209 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 21 386 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 59 780 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 926 939 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?