Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 24. 5. 2021

Vytvořeno: 25. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 24. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 737 687 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 524 479 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 245 900 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,8 %, senioři 80+ 11,4 %, senioři 70-79 let 24,4 %, senioři 60-69 let 18,0 %, osoby 50-59 let 15,0 %, osoby 40-49 let 11,8 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 342 280 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 269 022 osob ve věku 80 a více let (60,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 211 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 36 785 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 388 276 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 796 857 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 76,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 432 493 osob ve věku 70–79 let (41,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 459 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 74 466 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 892 782 osob (86,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 459 635 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 68,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 66 846 osob ve věku 65–69 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 605 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 37 528 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 514 768 osob (76,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 378 465 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 60,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 64 649 osob ve věku 60–64 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 989 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 30 449 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 428 903 osob (68,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 602 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 76 142 osob ve věku 55–59 let (11,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 460 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 30 433 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 495 osob (63,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 342 702 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 49,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 68 700 osob ve věku 50–54 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 130 osob (5,7 %) má rezervaci termínu očkování a 30 472 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 304 osob (59,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 749 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 41,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 78 393 osob ve věku 45–49 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 82 039 osob (9,3 %) má rezervaci termínu očkování a 46 768 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 556 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 24. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 212 349 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 23,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 66 324 osob ve věku 40–44 let (7,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 117 747 osob (13,2 %) má rezervaci termínu očkování a 81 317 osob (9,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 413 osob (46,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 524 480 osob (32,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 245 900 osob (11,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 378 622 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 472 218 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 375 320 osob (40,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 524 479 osob starších 16 let, což je 39,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 245 900 osob (14,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 584 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 448 344 osob:

  • 64 421 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 192 968 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 67 186 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 337 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 654 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 778 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 558 490 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?