Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 6. 2021

Vytvořeno: 24. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 570 988 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 876 531 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 779 741 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,2 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,4 %, senioři 80+ 7,9 %, senioři 70-79 let 19,5 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,4 %, pracovníci ve školství 4,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 10,3 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 3,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 356 308 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 322 414 osob ve věku 80 a více let (72,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 724 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 374 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 406 osob (88,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 849 257 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 719 843 osob ve věku 70–79 let (69,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 239 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 53 789 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 916 285 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 506 089 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 390 458 osob ve věku 65–69 let (58,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 069 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 24 327 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 538 485 osob (80,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 427 778 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 316 961 osob ve věku 60–64 let (50,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 214 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 19 508 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 456 500 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 429 652 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 64,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 291 392 osob ve věku 55–59 let (43,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 460 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 20 116 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 228 osob (69,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 418 949 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 218 796 osob ve věku 50–54 let (31,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 746 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 336 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 031 osob (65,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 230 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 160 288 osob ve věku 45–49 let (18,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 676 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 19 358 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 264 osob (62,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 081 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 51,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 127 093 osob ve věku 40–44 let (14,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 791 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 19 316 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 502 188 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 310 832 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 41,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 83 123 osob ve věku 35–39 let (11,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 31 599 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 441 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 359 872 osob (47,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 246 598 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 34,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 60 252 osob ve věku 30–34 let (8,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 723 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 21 156 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 306 477 osob (42,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 757 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 24,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 89 121 osob ve věku 16–29 let (6,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 121 568 osob (8,2 %) má rezervaci termínu očkování a 90 592 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 571 917 osob (38,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 876 531 osob (45,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 779 741 osob (26,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 304 809 osob (2,8 %) má rezervaci termínu očkování a 335 313 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 516 653 osob (51,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 876 531 osob starších 16 let, což je 54,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 779 741 osob (31,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 55,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 6,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 547 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 301 939 osob:

  • 37 675 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 105 213 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 47 582 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 28 932 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 21 822 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 60 715 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 910 126 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?