Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 23. 5. 2021

Vytvořeno: 24. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 658 315 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 476 569 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 213 098 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,9 %, senioři 80+ 11,5 %, senioři 70-79 let 24,5 %, senioři 60-69 let 18,0 %, osoby 50-59 let 15,1 %, osoby 40-49 let 11,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 653 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 266 601 osob ve věku 80 a více let (59,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 189 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 37 087 osob (8,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 929 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 794 563 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 76,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 417 483 osob ve věku 70–79 let (40,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 253 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 75 570 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 891 386 osob (85,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 029 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 62 956 osob ve věku 65–69 let (9,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 493 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 38 425 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 512 947 osob (76,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 734 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 60,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 62 251 osob ve věku 60–64 let (10,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 780 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 31 124 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 638 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 914 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 54,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 74 188 osob ve věku 55–59 let (11,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 471 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 31 129 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 514 osob (63,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 337 805 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 48,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 67 162 osob ve věku 50–54 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 343 osob (5,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 643 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 791 osob (59,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 357 234 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 40,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 76 701 osob ve věku 45–49 let (8,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 84 923 osob (9,6 %) má rezervaci termínu očkování a 49 971 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 128 osob (55,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 197 283 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 22,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 64 772 osob ve věku 40–44 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 106 392 osob (11,9 %) má rezervaci termínu očkování a 79 537 osob (8,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 212 osob (42,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 476 570 osob (32,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 213 098 osob (11,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 338 476 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 401 956 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 217 002 osob (39,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 476 569 osob starších 16 let, což je 39,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 213 098 osob (13,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 585 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 451 845 osob:

  • 65 055 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 194 760 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 67 834 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 604 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 757 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 835 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 548 677 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?