Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 23. 4. 2021

Vytvořeno: 24. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 781 560 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 844 287 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 937 273 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (15,3 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,3 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (17,6 %), senioři 70-79 let (32,7 %), senioři 65-69 let (7,2 %) a chronicky nemocné osoby (3,9 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,5 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,6 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 61 468 očkovaných / 99 490 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 23. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 318 429 osob ve věku 80+, což představuje cca 72,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 237 262 osob ve věku 80+ (53,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 11 414 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 53 169 osob (12,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 383 012 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

K 23. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 668 715 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 66,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 302 503 osob ve věku 70–79 let (29,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 47 804 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 138 704 osob (13,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 855 223 osob (84,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 844 287 osob (17,2 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 937 273 osob (8,8 % druhou dávkou. Dalších 212 702 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 492 367 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 549 356 osob (23,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 844 287 osob starších 16 let, což je 20,8 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 937 273 osob (10,5 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 624 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 493 899 osob:

  • 77 958 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 241 684 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 78 964 registrovaných osob ve věku 69-65 let,
  • 35 452 registrovaných osob ve věku 60-64 let
  • 59 841 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 334 456 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?