Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 10. 2021

Vytvořeno: 24. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 068 924 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 162 325 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 051 390 osob bylo očkování dokončeno, u 113 172 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 706 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 364 184 osob ve věku 80 a více let (81,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 171 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 982 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 859 osob (83,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 999 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 425 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 482 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 772 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 901 253 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 517 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 163 osob ve věku 65–69 let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 416 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 589 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 548 522 osob (81,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 361 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 468 528 osob ve věku 60–64 let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 490 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 720 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 571 osob (75,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 000 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 484 567 osob ve věku 55–59 let (72,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 779 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 164 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 943 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 482 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 482 874 osob ve věku 50–54 let (69,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 007 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 503 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 992 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 609 131 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 601 396 osob ve věku 45–49 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 662 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 478 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 613 271 osob (69,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 553 069 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 544 737 osob ve věku 40–44 let (61,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 916 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 801 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 786 osob (62,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 648 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 408 440 osob ve věku 35–39 let (54,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 330 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 3 199 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 423 177 osob (56,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 203 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 359 798 osob ve věku 30–34 let (50,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 759 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 4 016 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 978 osob (52,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 786 758 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 761 940 osob ve věku 16–29 let (51,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 626 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 11 855 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 806 239 osob (54,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 23. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 154 450 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 144 339 osob ve věku 12–15 let (31,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 885 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 4 905 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 164 240 osob (36,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 162 325 osob (57,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 051 391 osob (56,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 24 523 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 37 239 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 224 087 osob (58,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 162 324 osob starších 12 let, což je 66,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 051 391 osob (64,8 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 007 874 osob starších 16 let, což je 67,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 907 052 osob (66,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 902 005 osob starších 18 let, což je 68,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 805 004 osob (66,9 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 394 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 345 057 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?