Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 22. 7. 2021

Vytvořeno: 23. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 858 104 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 483 260 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 492 107 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,7 %, senioři 80+ 6,4 %, senioři 70-79 let 16,3 %, senioři 60-69 let 17,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,8 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,3 % a ostatní 6,7 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 434 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 347 088 osob ve věku 80 a více let (77,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 082 osob (1,6 %, z toho 377; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 335 osob (6,8 %, z toho 15 024; 3,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 851 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 871 988 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 831 454 osob ve věku 70–79 let (80,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 235 osob (1,0 %, z toho 654; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 46 558 osob (4,5 %, z toho 32 437; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 928 781 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 685 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 491 006 osob ve věku 65–69 let (73,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 685 osob (0,8 %, z toho 224; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 742 osob (3,1 %, z toho 14 307; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 112 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 185 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 413 921 osob ve věku 60–64 let (66,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 482 osob (1,0 %, z toho 142; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 840 osob (2,7 %, z toho 11 431; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 471 507 osob (75,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 456 819 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 417 964 osob ve věku 55–59 let (62,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 011 osob (1,3 %, z toho 166; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 626 osob (2,6 %, z toho 10 695; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 456 osob (72,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 450 670 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 407 799 osob ve věku 50–54 let (59,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 395 osob (1,5 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 428 osob (2,4 %, z toho 8 666; 1,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 493 osob (69,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 556 523 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 494 060 osob ve věku 45–49 let (56,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 521 osob (1,6 %, z toho 98; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 369 osob (2,0 %, z toho 6 855; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 588 413 osob (66,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 711 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 419 717 osob ve věku 40–44 let (47,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 966 osob (1,8 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 227 osob (1,9 %, z toho 5 972; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 904 osob (59,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 946 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 48,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 263 881 osob ve věku 35–39 let (35,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 659 osob (2,3 %, z toho 24; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 088 osob (2,0 %, z toho 3 851; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 693 osob (52,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 307 558 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 42,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 190 437 osob ve věku 30–34 let (26,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 849 osob (2,8 %, z toho 33; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 744 osob (2,2 %, z toho 3 664; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 343 151 osob (47,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 594 326 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 40,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 214 521 osob ve věku 16–29 let (14,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 57 829 osob (3,9 %, z toho 48; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 329 osob (2,7 %, z toho 3 892; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 692 484 osob (46,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 22. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 48 415 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 10,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 258 osob ve věku 12–15 let (0,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 009 osob (6,4 %, z toho 0; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 446 osob (2,9 %, z toho 11; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 90 870 osob (19,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 483 260 osob (51,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 492 106 osob (42,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 203 878 osob (1,9 %, z toho 1 968; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 272 505 osob (2,5 %, z toho 116 829; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 959 643 osob (55,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 483 260 osob starších 16 let, což je 61,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 492 107 osob (50,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 61,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 495 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 163 731 osob:

  • 23 901 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 47 913 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 22 175 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 16 400 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 911 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 39 431 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 188 757 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?