Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 22. 6. 2021

Vytvořeno: 23. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 456 800 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 845 155 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 695 139 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,4 %, senioři 80+ 8,0 %, senioři 70-79 let 19,7 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 11,8 %, osoby 40-49 let 10,3 %, osoby 30-39 let 5,7 % a ostatní 3,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 883 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 320 486 osob ve věku 80 a více let (71,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 759 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 521 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 163 osob (88,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 847 966 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 711 424 osob ve věku 70–79 let (68,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 411 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 54 307 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 684 osob (88,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 505 017 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 75,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 381 893 osob ve věku 65–69 let (56,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 282 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 24 530 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 537 829 osob (80,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 666 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 307 411 osob ve věku 60–64 let (49,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 479 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 19 754 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 455 899 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 428 093 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 278 195 osob ve věku 55–59 let (41,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 736 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 20 321 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 461 150 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 950 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 194 555 osob ve věku 50–54 let (28,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 027 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 541 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 451 518 osob (65,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 617 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 58,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 149 575 osob ve věku 45–49 let (16,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 019 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 19 719 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 355 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 454 937 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 50,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 124 273 osob ve věku 40–44 let (13,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 374 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 19 804 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 501 115 osob (56,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 307 900 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 40,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 81 324 osob ve věku 35–39 let (10,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 602 osob (4,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 120 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 358 622 osob (47,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 242 997 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 33,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 58 863 osob ve věku 30–34 let (8,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 39 556 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 22 483 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 305 036 osob (42,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 22. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 129 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 23,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 87 140 osob ve věku 16–29 let (5,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 122 917 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 98 624 osob (6,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 566 670 osob (38,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 845 155 osob (45,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 695 139 osob (25,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 310 162 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 347 724 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 503 041 osob (51,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 845 155 osob starších 16 let, což je 54,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 695 139 osob (30,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 55,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 7,1 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 549 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 309 883 osob:

  • 38 749 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 109 081 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 48 921 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 29 548 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 22 135 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 61 449 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 894 587 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?