Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 22. 5. 2021

Vytvořeno: 23. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 626 709 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 453 925 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 204 110 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,9 %, senioři 80+ 11,6 %, senioři 70-79 let 24,5 %, senioři 60-69 let 18,1 %, osoby 50-59 let 15,0 %, osoby 40-49 let 11,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 341 466 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 266 234 osob ve věku 80 a více let (59,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 255 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 37 182 osob (8,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 903 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 793 736 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 76,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 412 698 osob ve věku 70–79 let (39,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 423 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 75 704 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 890 863 osob (85,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 455 971 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 67,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 62 034 osob ve věku 65–69 let (9,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 839 osob (2,7 %) má rezervaci termínu očkování a 38 297 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 512 107 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 379 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 59,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 61 780 osob ve věku 60–64 let (9,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 365 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 30 835 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 425 579 osob (68,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 361 766 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 54,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 73 759 osob ve věku 55–59 let (11,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 466 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 30 725 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 421 957 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 335 049 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 48,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 66 831 osob ve věku 50–54 let (9,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 579 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 31 002 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 406 630 osob (58,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 350 097 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 39,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 76 218 osob ve věku 45–49 let (8,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 88 751 osob (10,1 %) má rezervaci termínu očkování a 49 265 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 113 osob (55,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 22. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 191 280 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 21,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 64 269 osob ve věku 40–44 let (7,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 105 712 osob (11,8 %) má rezervaci termínu očkování a 78 678 osob (8,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 670 osob (42,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 453 926 osob (32,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 204 110 osob (11,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 345 506 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 398 701 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 198 133 osob (39,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 453 925 osob starších 16 let, což je 38,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 204 110 osob (13,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 585 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 451 921 osob:

  • 65 156 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 195 022 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 67 938 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 707 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 873 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 58 225 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 548 123 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?