Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 22. 3. 2021

Vytvořeno: 23. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 378 657 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 007 422 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 371 235 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (24,2 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (11,4 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (6,6 %), dále senioři 70-79 let (21,9 %) a senioři 80+ (26,9 %).  Zbývajících cca 7,0 % osob středního až velmi mladého věku (37 649 osob / 56 994 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 22. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 269 998 osob ve věku 80+, což představuje cca 61,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 159 524 osob ve věku 80+ (36,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

K 22. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 322 528 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 31,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 23 537 osob ve věku 70–79 let (2,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 878 746 osob, k očkování první či druhou dávkou je rezervováno 590 816 osob, 287 930 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: celkem 245 159 osob se dosud registrovalo (cca 55,6 % této věkové kategorie), 197 256 osob má rezervovaný termín k očkování první či druhou dávkou
  • Senioři ve věku 70–79 let: 412 209 provedených registrací (cca 40,7 % této věkové kategorie), 258 141 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 40 417 provedených registrací, 27 973 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 180 961 provedených registrací, 107 446 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 464 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 441 527 osob, 20 106 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 134 426 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?