Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 22. 10. 2021

Vytvořeno: 23. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 060 521 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 158 888 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 049 420 osob bylo očkování dokončeno, u 109 096 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,6 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 372 619 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 364 100 osob ve věku 80 a více let (81,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 167 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 871 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 374 657 osob (83,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 979 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 427 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 438 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 624 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 901 041 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 433 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 117 osob ve věku 65–69 let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 369 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 546 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 548 348 osob (81,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 273 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 468 486 osob ve věku 60–64 let (74,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 442 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 678 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 393 osob (75,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 795 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 484 444 osob ve věku 55–59 let (72,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 702 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 093 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 590 osob (73,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 232 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 482 730 osob ve věku 50–54 let (69,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 911 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 386 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 490 529 osob (71,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 608 782 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 601 185 osob ve věku 45–49 let (68,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 504 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 233 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 612 519 osob (69,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 552 689 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 544 507 osob ve věku 40–44 let (61,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 748 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 633 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 070 osob (62,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 312 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 408 267 osob ve věku 35–39 let (54,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 086 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 3 065 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 422 463 osob (56,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 751 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 359 560 osob ve věku 30–34 let (50,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 557 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 3 791 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 099 osob (52,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 785 765 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 761 347 osob ve věku 16–29 let (51,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 990 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 11 346 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 804 101 osob (54,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 22. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 154 257 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 144 251 osob ve věku 12–15 let (31,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 336 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 4 783 osob (1,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 163 376 osob (35,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 158 888 osob (57,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 049 421 osob (56,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 22 250 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 35 293 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 216 431 osob (58,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 158 887 osob starších 12 let, což je 66,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 049 421 osob (64,8 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 004 630 osob starších 16 let, což je 67,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 905 170 osob (66,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 898 896 osob starších 18 let, což je 67,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 803 178 osob (66,8 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 395 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 344 776 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?