Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 21. 8. 2021

Vytvořeno: 22. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 201 375 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 875 763 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 511 851 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,8 %, senioři 60-69 let 16,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,7 % a ostatní 11,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 662 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 356 345 osob ve věku 80 a více let (79,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 544 osob (1,5 %, z toho 347; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 175 osob (6,5 %, z toho 13 970; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 381 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 886 124 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 868 366 osob ve věku 70–79 let (83,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 214 osob (0,8 %, z toho 573; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 336 osob (4,1 %, z toho 29 227; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 674 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 326 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 524 565 osob ve věku 65–69 let (78,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 898 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 492 osob (2,8 %, z toho 12 767; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 716 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 676 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 449 552 osob ve věku 60–64 let (71,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 151 osob (0,7 %, z toho 113; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 839 osob (2,4 %, z toho 10 314; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 666 osob (76,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 028 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 460 095 osob ve věku 55–59 let (68,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 802 osob (0,9 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 517 osob (2,3 %, z toho 9 751; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 347 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 356 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 454 781 osob ve věku 50–54 let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 659 osob (1,0 %, z toho 144; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 339 osob (2,1 %, z toho 7 925; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 354 osob (71,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 585 780 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 562 214 osob ve věku 45–49 let (63,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 087 osob (1,0 %, z toho 88; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 006 osob (1,7 %, z toho 6 309; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 873 osob (69,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 625 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 503 557 osob ve věku 40–44 let (56,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 120 osob (1,1 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 054 osob (1,7 %, z toho 5 546; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 554 799 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 197 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 364 365 osob ve věku 35–39 let (48,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 758 osob (1,4 %, z toho 21; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 125 osob (1,7 %, z toho 3 555; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 080 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 255 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 309 838 osob ve věku 30–34 let (43,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 841 osob (1,6 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 665 osob (1,9 %, z toho 3 380; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 368 761 osob (51,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 710 497 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 600 623 osob ve věku 16–29 let (40,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 956 osob (1,9 %, z toho 54; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 594 osob (2,1 %, z toho 3 491; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 770 047 osob (51,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 21. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 116 237 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 25,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 57 546 osob ve věku 12–15 let (12,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 907 osob (2,6 %, z toho 14; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 722 osob (1,7 %, z toho 36; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 135 866 osob (29,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 875 763 osob (54,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 511 847 osob (51,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 118 092 osob (1,1 %, z toho 1 766; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 234 981 osob (2,2 %, z toho 106 296; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 228 836 osob (58,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 875 763 osob starších 16 let, což je 66,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 511 851 osob (62,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 442 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 125 467 osob:

  • 20 535 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 558 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 724 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 420 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 598 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 632 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 285 190 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?