Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 21. 6. 2021

Vytvořeno: 22. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 6. 2021 (20:00) vykázáno 7 343 893 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 812 307 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 613 473 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,5 %, senioři 80+ 8,1 %, senioři 70-79 let 19,9 %, senioři 60-69 let 19,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 11,5 %, osoby 40-49 let 10,3 %, osoby 30-39 let 5,6 % a ostatní 3,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 355 517 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 318 583 osob ve věku 80 a více let (71,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 812 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 650 osob (7,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 979 osob (88,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 846 741 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 702 578 osob ve věku 70–79 let (67,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 577 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 54 809 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 915 127 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 503 955 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 372 753 osob ve věku 65–69 let (55,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 419 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 24 827 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 537 201 osob (79,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 425 622 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 296 654 osob ve věku 60–64 let (47,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 622 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 045 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 455 289 osob (72,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 539 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 63,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 262 864 osob ve věku 55–59 let (39,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 870 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 20 649 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 460 058 osob (68,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 186 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 60,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 172 715 osob ve věku 50–54 let (25,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 149 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 881 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 451 216 osob (65,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 510 884 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 57,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 144 435 osob ve věku 45–49 let (16,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 121 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 275 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 280 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 677 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 50,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 121 097 osob ve věku 40–44 let (13,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 567 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 20 588 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 499 832 osob (56,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 304 636 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 40,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 79 284 osob ve věku 35–39 let (10,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 245 osob (4,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 328 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 357 209 osob (47,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 239 463 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 33,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 57 414 osob ve věku 30–34 let (8,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 937 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 088 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 303 488 osob (42,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 21. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 329 087 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 22,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 85 096 osob ve věku 16–29 let (5,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 128 722 osob (8,7 %) má rezervaci termínu očkování a 102 693 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 502 osob (37,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 812 307 osob (45,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 613 473 osob (24,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 317 041 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 358 833 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 488 181 osob (51,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 812 307 osob starších 16 let, což je 54,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 613 473 osob (29,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 55,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 7,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 549 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 317 999 osob:

  • 39 785 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 113 173 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 50 126 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 30 144 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 22 533 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 62 238 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 879 090 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?